הורוסקופ אהבה

תחזית אהבה בין מזל תאומים למזל גדי


התאמת זוגיות: מאוד לא מוצלחת

בעד

שילוב בין אדמה לאוויר, תוצאה של זיווג כזה תהיה מאוד דינמית. הגדי האקטיבי שואף תמיד להשיג מטרות רבות, להתקדם בחיים ועל הדרך גם לעשות חיים. התאומים מאוד אופטימי ומלא רוח חיים. הגדי מאמץ את ההתלהבות של התאומים כדי לקדם מטרות משותפות. התאומים גמיש יותר מהגדי ויכול להתאים את עצמו למצב, כמו כן בגלל שהתאומים לוקה בארציות טוב יהיה לו אם הגדי יעזור לו לרדת אל הקרקע. מערכת היחסים תהיה מבוססת בעיקרה של הפריה שכלית, סיעור מוחות ומשחקי חשיבה משותפים.

נגד

אמנם שניהם מזלות אקטיביים אך לא באותם עולמות, הגדי מאוד פעיל בהשגת מטרות חומריות כגון עבודה, כסף, רכוש ואילו התאומים אינו שם מטרות אלו בסדר חשיבות גבוה. הם אמנם שניהם שואפים לכך אך לאו דווקא בדרך אותה הגדי משיג. התאומים הוא מזל אופטימי שאוהב את הסביבה, יכול בקלות לוותר למען האחר והגדי לעומתו בדרך כלל אינו מסתכל לצדדים ובעיקר שיש לו מטרה מול העיניים. לשני הצדדים חסרה מידה מסוימת של יציבות, גם הגדי על אף חיבורו לעולם הארצי נוטה להתפזר בעיקר כאשר אינו רואה מטרה אחת ברורה בסוף הדרך. הניגודים ביניהם יבואו לידי ביטוי בכך שהגדי דואג לביטחון בעוד שהתאומים אינו מוכן לוותר על החופש שלו. הגדי אוהב שיגרתיות, בעוד שהתאומים זקוק לשינויים וחופש.

הורוסקופ אהבה יומי 23/05/2022

מה אפשר להגיד? עוד יום ממוצע בזוגיות לא טובה. אין משהו טוב במיוחד או רע במיוחד לציין.

מחשבון התאמת זוגיות