מידע אסטרולוגי על מזל אריה


שם לטיני
Leo
יסוד
אש
איכות
קבועה
כוכב לכת
השמש
יום בשבוע
יום רביעי
אבן יקרה
אודם
בית
הבית החמישי - בית התענוגות
מעלות
זריזות מנטלית, כישורים אנליטיים, כוחות ריפוי, יכולת לשימת לב לפרטים
מגרעות
ביקורת הרסנית

האריה הוא המלך או המפקד ופוקד היטב. בן מזל אריה טוב בארגון, לחלק תפקידים ולהיות ישיר. האריה תמיד מראה התחשבות באחרים ונדיב לאלה שבחוסר.
בן מזל האריה יכול להתאהב מהר מדי ואז יכול להיפגע, אבל מיד אחר כך יהיה מוכן לאהוב שוב.